СЕГА Е ВРЕМЕ НА СОЛИДАРНОСТ, ПОСВЕТЕНОСТ И ГРИЖА ЗА
ДРУГИТЕ. НЕ СМЕЕМЕ ДА ГИ ЗАБОРАВИМЕ ОНИЕ ШТО НАЈМНОГУ СЕ ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК И НА
КОИ НАЈМНОГУ ИМ ТРЕБА ПОМОШ.

КАКВА ПОДДРШКА НУДИ СЕКОЈА ОПШТИНА ЗА ПОЛЕСНО И ПОЕФИКАСНО СПРАВУВАЊЕ СО
АКТУЕЛНАТА  КОВИД/19 СИТУАЦИЈА?

СИТЕ ОНИЕ НА КОИ ИМ Е НАЈМНОГУ ПОТРЕБНА АСИСТЕНЦИЈА
ПРИ СПРАВУВАЊЕТО СО СЕКОЈДНЕВНИТЕ ЖИВОТНИ ПОТРЕБИ, СЕГА ИМААТ МОЖНОСТ ДИРЕКТНО
ДА МУ СЕ ОБРАТАТ ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТ ВО СВОЈАТА ОПШТИНА И ДА ПОБАРААТ ПОМОШ.

ДРАГИ СОГРАЃАНИ, ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!
#ОСТАНИДОМА #ЗАШТИТИСЕ